O mně


Společenstvo kominíkůV roce 2007 jsem vystudoval střední průmyslovou školu v oboru Strojní management. V roce 2010 jsem úspěšně dokončil školu v oboru kominík pod záštitou SPOLEČENSTVA KOMINÍKŮ ČR, při kterém jsem chodil na praxi do kominické firmy. V září 2010 jsem zažádal o živnostenský list a začal podnikat v oboru kominík. Po 5 letech práce jsem úspěšně provedl zkoušky jako revizní technik spalinových cest a obdržel kulaté razítko. Za svoji dlouholetou pracovní činností mám za sebou mnoho spokojených zákazníků, kteří i nadále rádi využívají mé služby.

 

Jako člen SPOLEČENSTVA KOMINÍKŮ ČR jezdím pravidelně na školení pořádané Pražským cechem a valné hromady, podepsal jsem také etický kodex člena SKČR.

Vedra Kominík

Najdete mne:

Seznam členů společenstva kominíků

Seznam revizních techniků spalinových cest společenstva kominíků